Detská farma Humanita

Ukážte svojmu dieťaťu, ako vyzerá skutočná farma.
Všetky zvieratá naživo v tesnej blízkosti.

SPRÁVA: Doterajšie Fungovanie Hodnotíme nasledovne

Detská farma Humanita, n.f., Robotnícka 23, Šaľa 927 01


Detská farma Humanita-DFH

Doterajšie Fungovanie Hodnotíme nasledovne:

Neinvestičný fond Detská farma Humanita v roku 2017 oslavuje 20. výročie svojej existencie. Toto jubileum môžeme sláviť aj vďaka Vašej podpore a pomoci. Za dve dekády Detská farma Humanita mohla napĺňať idey štatútu neinvestičného fondu ako sú:

Rozvoj sociálnych služieb- organizovanie denných a krátkodobých pobytov pre klientov so zariadení sociálnej starostlivosti a deti materských a základných škôl

Organizovanie detských táborov s výchovným cieľom zameraným na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, kladných vzťahov k prírode a zvieratám

Organizovanie denných programov pre širokú verejnosť, zameraných na zachovávanie tradičných kultúrnych zvykov a výuku historických remesiel a pracovných postupov

Celú správu si môžete stiahnuť a prečítať tu:
SPRÁVA O ČINNOSTI DFH HUMANITA