Detská farma Humanita

Ukážte svojmu dieťaťu, ako vyzerá skutočná farma.
Všetky zvieratá naživo v tesnej blízkosti.

Etické zásady priateľov koní

ETICKÉ ZÁSADY PRIATEĽOV KONÍ

 

  1. Ktokoľvek sa zaoberá s koníkom, preberá zodpovednosť za toto živé stvorenie, ktoré mu bolo zverené.

  2. Držanie koníka sa musí prispôsobiť jeho prirodzeným potrebám.

  3. Telesné a duševné zdravie koníka je zo všetkého najdôležitejšie bez ohľadu na to, na čo slúži.

  4. Každého koníka si treba ctiť, bez ohľadu na plemeno, vek, pohlavie alebo použitie na  chov, na voľný čas alebo šport.

  5. Znalosť dejín koníka, jeho potrieb a znalosti zaobchádzania s ním predstavujú kultúrne a historické bohatstvo, ktoré treba opatrovať a predávať ho ďalším generáciám.

  6. Zaobchádzanie s koníkom formuje osobnosť, hlavne u mladých ľudí. Tento význam koníka je potrebné mať na pamäti a podporovať ho.

  7. Človek, ktorý používa koníka na šport, sa má spoločne s ním vzdelávať. Cieľom vzdelávania je dosiahnutie harmónie medzi človekom a koníkom.

  8. Použitie a uplatnenie koníka vo výkonnostnom športe rovnako ako aj vo všeobecnom jazdeckom, vozatajskom športe alebo vo voltíži, sa má orientovať na nadanie koníka, na jeho schopnosti, výkon a ochotu, bez zvyšovania výkonnosti koníka medikamentmi, alebo inými nevhodnými zásahmi človeka.

  9. Zodpovednosť človeka za zvereného koníka sa týka aj sklonku  života koníka. S touto zodpovednosťou sa musí človek v prospech koníka vyrovnať.