Detská farma Humanita

Ukážte svojmu dieťaťu, ako vyzerá skutočná farma.
Všetky zvieratá naživo v tesnej blízkosti.

Detská farma humanita

O detskej farme Humanita. Farma, kde nájde svoje dieťa aj dospelý. Vstup po celý rok kedykoľvek, zvieratá v tesnej blízkosti.

Detská farma HUMANITA bola zriadená v roku 1995 za účelom rozvoja sociálnych služieb, zachovania prírodných, duchovných a kultúrnych hodnôt a ochranu a podporu zdravia a vzdelávania v roku 1995. Na farme má svoj domov viac ako 20 druhov zvierat (pštrosy, kozy, ovce, prasatá, kone, lama, Emu, husi, kačice, poníky, somáre atď.). Na priestore o troch hektároch sú im vytvorené prirodzené podmienky pre ich chov. Svoje neodmysliteľné miesto tu majú kone, ktoré sa využívajú v rámci napĺňania sociálnych služieb pri hipoterapii a hiporehabilitácii (terapia spojená s jazdou na koni pre postihnuté deti). V dnešnej dobe farma poskytuje priestor pre organizovanie denných a krátkodobých pobytov obyvateľov zo zariadení sociálnej starostlivosti za účelom integrácie mentálne postihnutých, organizovanie akcií s výchovným cieľom, ktoré sú zamerané na rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, kladných vzťahov k prírode, zvieratám a zachovaniu tradičných kultúrnych zvykov, spolu s výučbou historických remesiel a pracovných postupov. Možnosť návštevy detskej farmy využívajú v rámci pedagogického procesu materské a základné školy, ako aj sociálne ústavy a deti z regiónu. Farma poskytuje svojim návštevníkom možnosť starať sa o rôzne hospodárske zvieratá a tak učí chápať kolobeh a zákonitosti prírody, pestuje úctu k prírode, zvieratám a hodnotám vytvorených ľudskou prácou. Detská farma HUMANITA funguje ako neinvestičný fond, žije a prežíva z ľudskej pomoci, darov a každodennej tvrdej a nenahraditeľnej práce ľudí, ktorí v nej vidia zmysel a naplnenie.

 

Detská farma HUMANITA ponúka:

Image

Image

- prehliadku viac ako 20 druhov zvierat

- možnosť vozenia na poníkoch a koňoch

- možnosť výučby jazdenia

- celodenné školské výlety, výučba záživnou formou

- akcie pre firmy a kolektívy

- krátkodobé pobyty pre deti zo sociálnych ústavov a detských domovov

- priestor a kone pre hipoterapiu a hiporehabilitáciu

- pobyt v príjemnom prostredí, v prírode medzi zvieratami