Detská farma Humanita

Ukážte svojmu dieťaťu, ako vyzerá skutočná farma.
Všetky zvieratá naživo v tesnej blízkosti.

Darujte 2% z Vašich daní pre HUMANITU

Detská farma Humanita, neinvestičný fond

pri Kráľovej nad Váhom, okres Šaľa

 

Darujte 2%-tá z Vašich daní

 

Človek je takým,
akým ho robí spôsob využívania jeho voľného času.

 

STIAHNITE SI A VYPLŇTE PROSÍM TLAČIVO O DAROVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ

  Touto cestou oslovujeme každého z Vás so zámerom cieľavedomej podpory a finančného zabezpečenia unikátnej pospolitosti ľudí a zvierat žijúcich spoločne na Detskej farme Humanita. Detská farma Humanita je otvorená celoročne pre širokú verejnosť. DFH je neinvestičný fond. Žije a prežíva z ľudskej pomoci, darov sponzorov a každodennej a nenahraditeľnej práce mladých ľudí, ktorí v jej činnosti vidia zmysel a naplnenie svojej vízie. Vstup na farmu je bezplatný!

   Farma celoročne organizuje podujatia pre širokú verejnosť s aktívnym výchovno-vzdelávacím, ale aj špecifické podujatia ako napr. Indiánske leto- letný stanový tábor pre postihnuté deti v rámci integrácie do spoločnosti. Podujatia sú zamerané na vytváranie kladného vzťahu k prírode, k zvieratám a k zachovaniu ľudových zvykov a tradícií, spolu s výučbou historických remesiel a pracovných postupov. Farma v neposlednom rade prispieva k zviditeľneniu regiónu, čím zároveň napomáha tak často „ospevovanému“ rozvoju agroturistiky.

  V každodennej činnosti Detská farma Humanita prezentuje v praxi filozofiu rozumnej, inteligentnej ľudskej bytosti, prezentuje filozofiu života. DFH dáva ďaleko viac, ako jej môžeme dať v podobe materiálnej, či finančnej pomoci. Dáva radosť zo života, posilňuje vieru v dobro.

  Ak Vás tieto myšlienky oslovili, ostatné je už len praktická realizácia stanoveného algoritmu - operatíva. Premeňme teda spoločne MOŽNOSŤ NA SKUTOČNOSŤ. Ďakujeme.

 

 

Detská farma Humanita, neinvestičný fond

Robotnícka 23, 92700 Šaľa

                           IČO: 360 960 16

                                                 

Viac sa o našich aktivitách dozviete priamo na farme, tel.č.

0905 / 337 067

 

STIAHNITE SI A VYPLŇTE PROSÍM TLAČIVO O DAROVANÍ 2% Z VAŠICH DANÍ